Titanium Spectral-Colouring Anodizer

Titanium spectral-colouring Anodizer urządzenie służące do zmiany koloru tytanu.
Poprzez elektrolityczne nanoszenie cienkiej warstwy tlenków na strukturę tytanu,
który zanurzony jest w roztworze, możemy uzyskać dowolny kolor nośnika tytanowego jakim może być:
baza tytanowa,łącznik, belka i wiele innych konstrukcji protetycznych.

Przykładowe kolory:

199 201