Sintermetall

SINTERMETALL – FREZUJ 100% ODPORNY NA ZNIEKSZTAŁCENIA MATERIAŁ WE WŁASNYM LABORATORIUM

Bloczki Chromo-kobaltowe (metal nieszlachetny) są wysoko skondensowane i lekko spiekane, co pozwala na frezowanie uzupełnień stomatologicznych. Z uwagi na fakt że, surowy materiał ma współczynnik skurczu tylko 7% jego wytrzymałość na skręcanie podczas procesu spiekania jest bardzo wysoka. W ten sposób wszystkie uzupełnienia stomatologiczne (mosty pełnych łuków, pojedyncze korony, struktury metalowe, teleskopy, belki, precyzyje elementy utrzymujące) mogą być spiekane całkowicie bez naprężeń.

Właściwości w skrócie:
 • Wysokiej klasy stop chromo-kobaltu
 • 100% odporny na deformacje – brak zniekształceń i naprężeń w metalowej strukturze
 • Brak nieczystości w metalowej strukturze
 • Wysoka wytrzymałość na zginanie poprzez jednolite połączenie oraz gładką powierzchnię materiału ( końcowa gęstość > 98 %)
 • Wysoka stabilność krawędzi
 • Twój CAD/CAM system nie musi być aktualizowany
 • Spiekanie beztlenowe w piecu Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum z wysoką próżnią oraz specjalną przejściówką do synteryzacji (dodatkowy piec nie jest potrzebny) lub w piecu Sinterofen 300S
 • Synteryzacja bez gazu ochronnego
 • Dzięki idealnemu rozłożeniu temperatury w piecu jest możliwa produkcja uzupełnień nawet do 14 punktów
 • Czas frezowania w zależności od jednostki frezującej wynosi  15 minut
 • Galwanizacja w celu zmniejszenia szarej wartości cyrkonowej nadstruktury
 • Szybsze niż technika odlewania