Gwarancja

Warunki gwarancji udzielanej przez CENTRUM FREZOWANIA ZIRKON-LAB

 • naprawy gwarancyjne wykonywane są w siedzibie ZIRKON-LAB.
 • prace protetyczne objęte są gwarancją z chwilą okazania karty technicznej, zawierającej datę oddania gotowej pracy protetycznej oraz zwrot uszkodzonej pracy.
 • gwarancja udzielana jest na czas zgodny do zamówionej usługi.(warunkiem jest wizyta kontrolna u stomatologa co 6 miesięcy)
 1. Zirkon-Lab udziela 12 miesięcznej gwarancji na protezy nylonowe, acetalowe, acr i akrylowe.
 2. Zirkon-Lab udziela od 12 miesięcy do 60 miesięcy gwarancji na pracę wykonane z cyrkonu. ( czas gwarancji uzależniony jest od ceny )
 3. Gwarancja dotyczy wyłącznie konstrukcji cyrkonowej i jest oferowana tylko dla zleceniodawcy.
 4. Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest certyfikat wystawiony przez Zirkon-Lab do każdej pracy.
 5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie.

Usługą gwarancyjną nie są objęte:

 • Uszkodzenia powstałe w wyniku wady zgryzu lub niewybalansowanej okluzji.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku rozcementowania pracy.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku braku strefy podparcia.
 • Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych roszczeń i jest ograniczona do wartości samej konstrukcji cyrkonowej.
 • Gwarancja nie obejmuje odpryśnięć ceramiki.
 • Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych, a nie będących wynikiem naturalnego procesu żucia i artykulacji.
 • Gwarancji nie podlegają elementy ruchome w pracach protetycznych. (np. gumki, matryce i patryce)
 • Gwarancja traci swoją ważność w przypadku ingerencji w strukturę konstrukcji cyrkonowej podczas dalszej obróbki.

Pracownia zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia gwarancji przy pracach nie spełniających warunków (klinicznych) technicznych.