Aktualności o realizacji projektu 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-599/12 ZAKUP INNOWACYNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ELEMENTÓW IMPLANTOLOGICZNO-PROTETYCZNYCH

 

PROJEK WSPOŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

TWÓJ POMYSŁ, EUROPEJSKIE PIENIĄDZE

INFORMUJE ŻE W OKRESIE OD 01.05.2013r DO 30.04.2014r ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-599/12 ZAKUP INNOWACYNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ELEMENTÓW IMPLANTOLOGICZNO-PROTETYCZNYCH

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNIOSŁA 737915 zł W TYM KOSZTY KWALIFIKOWANE 599930,90 zł

KWOTA DOTACJI WYNIOSŁA 419951,63 zł

W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU ZAKUPIONO NOWOCZESNE URZĄDZENIA KTÓRE POZWOLIŁY NA WYTWORZENIE 2 NOWYCH PRODUKTÓW ORAZ UDOSKONALENIE JEDNEGO PRODUKTU.

W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU UTWORZONO JEDEN NOWY ETAT.

DOTACJA ZOSTAŁA WYPŁACONA ZE ŚRODKÓW RPO WL ZA POŚREDNICTWEM LAWP

http://cyrkon.zirkon-lab.pl/data/images/211/000/000/000/211.jpg