Produkty do łączników imostów

Dostępne produkty i ich zastosowanie 


STOŻKOWE CEMENTOWANE BAZY TYTANOWE BEZ HEXA
Bazy tytanowe bez elementów antyrotacyjnych są idealne do tworzenia mostów składających się z różnych elementów.Zewnętrzny, stożkowaty, gładki kształt ułatwia osadzenie odbudowy w jamie ustnej. Powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność cementu.

 

 

HEXOWE  BAZY TYTANOWE DO CEMENTOWANIA
Zgodnie z systemem implantów, te bazy tytanowe są wyposażone w system antyrotacyjny. Przeznaczone w szczególności do osadzania pojedynczych koron. Możemy mieć pewność, że korona zostanie prawidłowo osadzona i nie będzie rotować.

 

 

SKANMARKERY
Dzięki niezwykłej precyzji kształtów możliwe jest ze szczególną dokładnością ustalenie pozycji implantu przez program. Bazując na uzyskanych wartościach możliwe jest kontynuowanie pracy z najwyższą precyzją. Skanmarkery są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być używane wielokrotnie w przeciwieństwie do wykonanych z plastiku.

 

 

METALOWE ŚRUBY DO ŁĄCZNIKÓW
Ta śrubka łącznika nadaje się tylko do przykręcania baz tytanowych i skanmarkerów, a nie do elementów z cyrkonu.
Tylko do: cementowane bazy tytanowe i skanmarkery

 

 

METALOWE ŚRUBY DO ŁĄCZNIKÓW CYRKONOWYCH
Ta śrubka łącznika jest idealna do elementów z cyrkonu, tworzyw i wosku. Posiada prosty profi l, chroniący przed powstawaniem nadmiernych naprężeń, co zapobiega uszkodzeniom łącznika.

Tylko do: cyrkonu, tworzyw i wosku

 

 

Zastosowanie baz tytanowych 


STOŻKOWE bazy tytanowe do cementowania

Bazy tytanowe bez elementów antyrotacyjnych są idealne do tworzenia mostów składających się z różnych elementów. Zewnętrzny, stożkowy, gładki kształt ułatwia osadzenie odbudowy w jamie ustnej. Powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność cementu.
 
  HEXOWEE cementowalne bazy tytanowe

Zgodnie z systemem implantów, te bazy tytanowe są wyposażone w system antyrotacyjny. Przeznaczone w szczególności do osadzania pojedynczych koron. Możemy mieć pewność, że korona zostanie prawidłowo osadzona
i nie będzie rotować.
 
Dla mostów   Dla pojedynczych koron
Bez elementu antyrotacyjnego do łącznika   Z systemem antyrotacyjnym do łączników cyrkonowych
Stożkowy kształt z karbowaniem na zewnętrznej stronie   Równoległe powierzchnie zewnętrzne
 

Metalowe śruby do łączników lub łączników cyrkonowych 


Stożkowe i paralelne bazy tytanowe do cementowania i skanmarkery mogą być osadzone na implantach za pomocą oryginalnych śrub. W przypadku mocowania indywidualnych łączników cyrkonowych zalecane jest używanie śrub z płaskim profilem. Zapobiega to powstawaniu naprężeń i odprysków a nawet pęknięć. Niektóre firmy używają właśnie takich śrub lecz są takie, które mają śruby tylko stożkowe i dla tych mamy identyczne śruby lecz o płaskim profilu.

 

 

Metalowe śruby do łączników
W zależności od producenta oryginalne śruby mogą mieć płaskie albo stożkowe profile.


 

Metalowe śruby do łączników cyrkonowych
Tylko z prostym profilem.