Gwarancja

Warunki gwarancji udzielanej przez CENTRUM FREZOWANIA ZIRKON-LAB

 

- naprawy gwarancyjne wykonywane są w siedziebie ZIRKON-LAB.

- prace protetyczne objęte są gwarancją z chwilą okazania karty technicznej, zawierającej datę oddania gotowej pracy protetycznej oraz zwrot uszkodzonej pracy.

- gwarancja udzielana jest na czas zgodny do zamówionej usługi.(warunkiem jest wizyta kontrolna u stomatologa co 6 miesięcy)
1. Zirkon-Lab udziela 12 miesięcznej gwarancji na protezy nylonowe, acetalowe, acr i akrylowe.
2. Zirkon-Lab udziela od 12 miesięcy do 60 miesięcy gwarancji na pracę wykonane z cyrkonu. ( czas gwarancji uzależniony jest od ceny )   

3. Gwarancja dotyczy wyłącznie konstrukcji cyrkonowej i jest oferowana tylko dla zleceniodawcy.

4. Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest certyfikat wystawiony przez Zirkon-Lab do każdej pracy.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie.

 

Usługą gwarancyjną nie są objęte:

- Uszkodzenia powstałe w wyniku wady zgryzu lub niewybalansowanej okluzji.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku rozcementowania pracy.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku braku strefy podparcia.

 

- Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych roszczeń i jest ograniczona do wartości samej konstrukcji cyrkonowej.
- Gwarancja nie obejmuje odpryśnięć ceramiki.

- Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych, a nie będących wynikiem naturalnego procesu żucia i artykulacji.
- Gwarancji nie podlegają elementy ruchome w pracach protetycznych. (np. gumki, matryce i patryce)

- Gwarancja traci swoją ważność w przypadku ingerencji w strukturę konstrukcji cyrkonowej podczas dalszej obróbki.

 

Pracownia zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia gwarancji przy pracach nie spełniających warunków (klinicznych) technicznych.